Natočenie svadobného videa
Zabezpeče­nie kvalit­ného záz­namu Vášho jedinečného dňa pre Vás a nasle­du­júcu generáciu.

Video&Foto prezentácia
Vytvore­nie multimediálnej prezentácie na CD-DVD z videa alebo fotiek.

Strih a úprava videa
Zostrih a konečná úprava video nahrávky a následná archivá­cia na patrične médium.

Zdigitalizovanie starých VHS pások
Zachovanie Vašich starých WHS záz­namov v digitalizovanej forme, forma digitalizovanej podoby zabezpečí zachovanie kval­ity nahrávky pre budúce gen­erá­cie.
Výstupný for­mát je DVD alebo H264 alebo (H265).