29€ – štan­dardná cena 1h práce
65€ – videoklip z videa min. 3min.
10€ – výroba DVD (obal, pot­lac)
0,15€ – cena za 1 km vlast­nej dopravy tam aj späť z Bratislavi
MINI 
• For­mát orig­i­nál­neho videa HD 1980 x 1024 alebo 1280 x 720.
• Svadobné video obradu, grat­ulácie a zači­a­tok svadobnej hostiny
(max. 2h fil­mova­nia).
• Vytvore­nie DVD + grafické spra­co­v­anie obalu.
• Dodanie videa v dig­itál­nej podobe na DVD + zostrih, 2 kópie.
• Ces­tovné nák­lady nie sú zahrnuté, vrámci Bratislavy bezplatne.
Cena 220,- €
Cena 180,- €
KLASIK
• For­mát orig­i­nál­neho videa HD 1980 x 1024 alebo 1280 x 720.
• Svadobné video od príprav až po svadobnú hostinu pri­b­ližne do 1:00 hod ráno
(max. 5h fil­mova­nia).
• Vytvore­nie DVD + grafické spra­co­v­anie obalu.
• Dodanie videa v dig­itál­nej podobe na DVD + zostrih, 2 kópie.
• Umi­est­ne­nie na inter­nete (klip).
• Ces­tovné nák­lady nie sú zahrnuté, vrámci Bratislavy bezplatne.
Cena 300,- €
Cena 280,- €
Komplet MAXI
• For­mát orig­i­nál­neho videa HD 1980 x 1024 alebo 1280 x 720.
• Svadobné video od príprav až po svadobnú hostinu pri­b­ližne do 1:00 hod ráno
(max. 12h fil­mova­nia).
• Vytvore­nie DVD + grafické spra­co­v­anie obalu.
• Dodanie videa v dig­itál­nej podobe na DVD + zostrih, 2 kópie.
• Umi­est­ne­nie na inter­nete (klip).
• Ces­tovné nák­lady nie sú zahrnuté, vrámci Bratislavy bezplatne.
Cena 400,- €
Cena 380,- €